Skriv här det du söker efter!

Geologi – personal

Geologi – personal

Olav (”Joffi”) Eklund
Professor i geologi och mineralogi, ämnesansvarig

Carl Ehlers
professor emeritus

Peter Österholm
Akademilektor

Fredrik Strandman
Universitetslärare

Kaisa Nikkilä
Universitetslärare

Sören Fröjdö
Laboratorieingenjör, FL (Laboratorieservice)

 

Docenter

Risto Kumpulainen (sedimentär geologi)

Alf Lindroos (isotopgeologi och -mineralogi)

Runo Löfvendahl (exogen geokemi med isotopgeologisk riktning)

Olavi Selonen (byggnadsstensgeologi)

Baruch Spiro (geologi och mineralogi, speciellt svavlets geokemi och isotoper)

Henry Vallius (maringeologi med inriktning marin geokemi)

Mats Åström (miljögeokemi)

 

Gästföreläsare

Prof. Erik Sturkell (Geofysik; Göteborgs universitet

Uppdaterad 27.11.2019