Skriv här det du söker efter!

Fysikalisk kemi – personal

Fysikalisk kemi – personal

Jouko Peltonen
Professor

Jan-Henrik Smått
Akademilektor

Tan Phat Huynh
Forskardoktor (tenure track) i molekylär process- och materialteknologi

Thomas Sandberg
Universitetslärare

Kenneth Stenlund
Laboratorieingenjör

Karita Åberg
ekonomisekreterare

 

Docenter

Folke Eriksson, docent i kolloidkemi och vätskedispersionsteknologi
Heidi Fagerholm, docent i ytkarakterisering och materialkemi
Matti Hotokka, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Mika Jokinen, docent i medicinska biomaterial
Leif Laaksonen, docent i kvantkemi och datorstödd kemi
Mika Lindén, docent i yt-, kolloid- och materialkemi
Björn Lindman, docent i yt- och kolloidkemi
Birger Lindström, docent i ytaktiva ämnens fasstrukturer
Marianne Nyström, docent i membranteknologi
Sari Pihlasalo, docent i bioanalytisk kemi
Pekka Pyykkö, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Jarl B. Rosenholm, docent i fysikalisk kemi och kolloidkemi
Thomas Sandberg, docent i beräkningskemi
Jan-Henrik Smått, docent i nanomaterial
Peter Stilbs, docent i molekylär spektrometri


Fysikalisk kemi
Åbo Akademi
Gadolinia, III vån.
Porthansgatan 3-5
20500 Åbo

E-post: fysikalisk.kemi@abo.fi

Uppdaterad 11.2.2020