FSEs administration

FSEs administration

Kontaktuppgifter får du med hjälp av sökfunktionen ovan.

 

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator:
Tua Henriksson, helhetsansvar

Studierådgivare:
Joanna Anckar, ekonomutbildningen
Minna Lostedt (vikarieras av Johnny Nykvist), RN-utbildningen
Reeta Marjamaa, betygsutskrivning för EK/EM, RN
Monica Nylund, samhällsvetenskaplig utbildning
Tuija-Liisa Pohja, engelskspråkiga magisterprogram, utbyte
Minna Kari, rådgivning för statskunskap med masskommunikation (Vasa)

Studiesekreterare:
Marina Hamberg, betygsutskrivning för PK/PM

Ekonomiservice

Controller: Gundel Westerholm
Ekonomisekreterare: Susann Brännkärr, Jennifer Penttinen (tjänstledig t.o.m. 31.8.2021),
vikarie Jennifer Dahla, Ann-Christine Sydholm (Vasa)

Lednings- och fakultetsstöd

Sekreterare: Kia Ikonen, Tina Sigfridsson, Anne-Lie Haglund (Vasa)

Forskningsservice

Områdeschef: Pia-Maria Kallio
Forskningskoordinatorer: Johanna Hedenborg, Anna-Maria Nordman

Personalservice

Personalplanerare: Ann-Katrin Laine
Personalsekreterare: Katarina Kivimäki, Jenny Taxell-Emaus

Representant för ICT-service: Kim Lindell

Uppdaterad 24.9.2018