Skriv här det du söker efter!

FPV – administrativ personal

FPV – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator Anna Smirnoff

Planerare: Michaela Lithén

Sekreterare: Christoffer Forsblom, Nina Strandberg, Nina Bäckman, Anne-Lie Haglund

 

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator Anna Buss

Studierådgivare

Katarina Löfholm-Rodas, Nina Kallio, Anna Smedlund, Britt-Marie Storbacka och Jonas Söderlund

Studiesekreterare

Ann-May Nordmyr

 

Forskningsservice

Forskningskoordinator Anna-Maria Nordman

 

Ekonomiservice

Controller Anna Fredriksson
Controller ÅA centralt
Susanna Finskas

Ekonomisekreterare

Petra Hansson, Christopher Larsson, Carina Strömfors, Ann-Christine Sydholm, Catharina Thors-Mäkinen, Charlotta Acquah

 

Personalservice

HR-specialist  Malin Österholm-Liljedahl

Personalsekreterare
Anne Nummi, Jenny Taxell

 

 

Uppdaterad 26.3.2019