Öppen vetenskap och forskning: publicera

Öppen vetenskap och forskning: publicera

Öppna publikationer vid Åbo Akademi

Om öppen publicering / open access

Internationella inforesurser om öppenhet

 

Uppdaterad 21.11.2018