Interna spetsforskningsenheter

Åbo Akademi har fyra interna spetsforskningsenheter. Spetsforskningsenheterna har utsetts genom en ansökningsprocess i två omgångar med en extern utvärderingspanel. Stiftelsen för Åbo Akademi stöder forskningsmiljöerna med finansiella tilläggsresurser under perioden 2015–2018.

Spetsforskningsenheterna är:

Uppdaterad 9.2.2018