Skriv här det du söker efter!

Interna spetsforskningsenheter

Åbo Akademi har fyra interna spetsforskningsenheter. Spetsforskningsenheterna har utsetts genom en ansökningsprocess i två omgångar med en extern utvärderingspanel. Stiftelsen för Åbo Akademi stöder forskningsmiljöerna med finansiella tilläggsresurser under perioden 2015–2018.

Spetsforskningsenheterna är:

 


Aktuellt:

Interna spetsenheter inom forskning 2019-2023

Uppdaterad 5.6.2018