Insignier: doktorsvärja

Värjan hör till insignierna för filosofie doktorer, pedagogie doktorer och doktorer i hälsovetenskaper. Då doktorsvärjan hör till insignierna för din examen kan du inte välja att ta emot enbart doktorshatten utan värja vid promotionen.

Åbo Akademi har gjort en gemensam beställning av värjor till alla promovender som meddelat att de behöver en värja i den elektroniska anmälan om deltagande i promotionen (anmälan stängdes 15.1.2018). Du som beställt en värja får ”fästremmen” för värjan i god tid före promotionsdagen.

Om du inte beställt en egen värja kan du låna av någon bekant, förutsatt att värjan har Åbo Akademis parerplåt med Brahevingar. Du som lånar en värja av någon bekant kommer att få anvisningar om hur du lämnar in värjan inför promotionsdagen. Lånade värjor ska vara försedda med namnlapp när de lämnas in så att förväxling kan undvikas. Följ anvisningarna i de brev du får.

 

doktorsvärjans parerplåt
Doktorsvärjans parerplåt med Brahevingar, förgyllning i 24 karats guld.
doktorsvärja
Åbo Akademis doktorsvärja, längd: 85 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anvisningar för hur man fäster värjan

Herrarna fäster fästremmen i två knappar som är sydda på vänster sida. Den ena knappen fästes på utsidan och den andra på insidan av byxan i byxlinningen vid midjan. Avståndet från kanten är ca 2,5 cm på vardera sidan (kontrollera avståndet i din fästrem). På detta sätt kommer remmen att upptill formas som en ”hake”, som dels är säkrad av två knappar och dels säkrad av kanten i byxmidjan. Man kan efteråt justera värjans höjd med hjälp av spännet i remmen ca +/- 2,5 cm.

Damerna fäster fästremmen i ett bälte. Var och en skaffar sitt eget bälte, helst svart och så diskret som möjligt. Om det är problematiskt att fästa värjan vid ett bälte finns det också en specialösning för damer hos leverantören av värjan. Vänd dig i så fall till Guldsmed AU Holmberg i Åbo.

Se också: Instruktioner för fästremmen, med bild (på finska)

Uppdaterad 16.5.2018