Insignier: diplom

Varje promovend får ett diplom. Akademin tar hand om om tryckningen av diplomen.

Var noggrann och ange rätt doktorsgrad och ditt fullständiga namn i din anmälan till promotionen så att uppgifterna blir de rätta på diplomet. Om du upptäcker fel i senare skede, ta omedelbart kontakt per e-post: promotion@abo.fi

Uppdaterad 16.5.2018