Skriv här det du söker efter!
Thomas Sund

Thomas Sund

Kommunikationschef, Finansministeriet i Finland

Nyckeln till framgång är samarbete. Gå vidare med ett öppet sinne och utveckla ständigt er verksamhet.

Studieämne vid ÅA:
Statskunskap.

När började du studera vid ÅA?
1994.

Vad betyder ÅA för dig?
Studietiden vid Åbo Akademi utgör en viktig period i mitt liv. Studier, nya sociala kontakter, utbytesprogram i Irland och arbetspraktik vid den finländska ambassaden i Washington DC. Jag är många erfarenheter rikare tack vare Åbo Akademi.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Åbo Akademis betydelse för det tvåspråkiga Finland är mycket viktig. Åbo Akademi erbjuder högklassig utbildning på svenska, men har också en viktig roll som en brobyggare mellan det finska och svenska i Finland.

Vad har ÅA gett dig?
En god utbildning, vänner och många fina minnen.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
En högt respekterad 100-åring förtjänar en ljus framtid. Nyckeln till framgång är samarbete. Gå vidare med ett öppet sinne och utveckla ständigt er verksamhet.

Visa alla