Skriv här det du söker efter!
Thomas Stendahl

Thomas Stendahl

Verkställande direktör, Bewi Finland

Förutom att ÅA gav den grundutbildning som jag behövde för att hitta min plats i yrkeslivet gav den mig ett otroligt fint nätverk av goda vänner och bekanta inom många olika sektorer.

Studieämne vid ÅA:
Analytisk kemi/processkemi vid KTF.

När började du studera vid ÅA?
1985.

Vad betyder ÅA för dig?
För mig är ÅA grundpelaren för svenskspråkig högskoleutbildning i Finland.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Förutom att ÅA kan erbjuda högklassig högskoleutbildning inom ett stort antal sektorer, inte minst inom processkemi som står mig nära hjärtat, så behövs det möjligheter att studera på svenska i Finland. Det svenska språket är och förblir väldigt viktigt pga den nordiska gemenskapen och handeln mellan de nordiska länderna.

Vad har ÅA gett dig?
Förutom att ÅA gav den grundutbildning som jag behövde för att hitta min plats i yrkeslivet gav den mig ett otroligt fint nätverk av goda vänner och bekanta inom många olika sektorer. ÅA gav mig en unik möjlighet att träffa studerande från hela (svensk-) Finland och inte bara folk från samma studiegren.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Jag önskar all lycka och framgång för hela Akademin och hoppas att ÅA går stark ut ur även denna väldigt utmanande tidsperiod vi lever i just nu.

Visa alla