Skriv här det du söker efter!
Staffan Hansén

Staffan Hansén

Verkställande direktör, SPP Pension & Försäkring AB

Grattis ÅA – låt stoltheten över historien bygga engagemanget för framtiden.

Studieämne vid ÅA:
Nationalekonomi (Statsvetenskapliga fakulteten).

När började du studera vid ÅA?
1984.

Vad betyder ÅA för dig?
”Studentliv” – i en bred och positiv kontext.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA är och förblir en av finlandssvenskhetens viktigaste ambassadörer och brobyggare.

Vad har ÅA gett dig?
En bra utbildning, ett brett kontaktnät och massor med glada minnen.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Grattis ÅA – låt stoltheten över historien bygga engagemanget för framtiden.

Visa alla