Skriv här det du söker efter!
Sonja Enestam

Sonja Enestam

TkD, R&D Manager, Valmet Technologies Oy

... en gemenskap som fortfarande är stark då man träffar andra Åbo Akademiker.

Studieämne vid ÅA:
Processteknik.

När började du studera vid ÅA?
1990.

Vad betyder ÅA för dig?
Samarbetspartner, en knutpunkt för finlandssvenskheten, en del av min identitet.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Åbo Akademis existens som Finlands enda svenskspråkiga universitet är oerhört viktig för bevarandet av det tvåspråkiga Finland. ÅA erbjuder dessutom en bred och bra utbildning med specialkunnande b.la. inom bioteknologi, träförädling och energi, alla viktiga industriområden för Finland, också i framtiden.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA ha gett mig min utbildning, många av mina bästa vänner, en gemenskap som fortfarande är stark då man träffar andra Åbo Akademiker. Dessutom har ÅA varit en värdefull samarbetspartner i mitt yrkesliv och bland annat gett mig flera duktiga kolleger.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Finland behöver ett svenskspråkigt universitet, håll fast vid och kämpa för det!

Visa alla