Sixten Westerby

Sixten Westerby

Rektor, Åbo svenska arbetarinstitut

Åbo Akademi är ett starkt fäste för undervisning och forskning både nu och i framtiden.

Studieämne vid ÅA:
Marknadsföring med internationell inriktning.

När började du studera vid ÅA?
1980.

Vad betyder ÅA för dig?
Åbo Akademi är ett starkt fäste för undervisning och forskning både nu och i framtiden. Åbo Akademi är dessutom en av de viktigaste finlandssvenska kulturbärarna och står för stabilitet, kontinuitet och en historisk bas.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Åbo Akademi ska fortsätta att finnas till för att bedriva en högklassig undervisning och forskning och fortsätta att verka som huvudutbildningsenheten för hela Svenskfinland också under kommande generationer. Utan Åbo Akademi skulle vi riskera hela den svenskspråkiga kulturens existens i Finland.

Vad har ÅA gett dig?
Åbo Akademi har gett mig en god bas för hela mitt yrkesverksamma liv. Åbo Akademi har dessutom gett mig viktiga sociala nätverk och många goda vänner och minnen.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Åbo Akademi behövs! Åbo Akademi är nödvändigt för att den svenskspråkiga befolkningen ska kunna överleva och för att Finland ska förbli tvåspråkigt. Grattis!

Visa alla