Ossi Rahkonen

Ossi Rahkonen

Ordförande, Finlandia Foundation National, USA

ÅA är en finlandssvensk institution, men jag förstår att den också lockar en hel del finsktalande och utländska studerande och forskare.

Studieämne vid ÅA:
Nationalekonomi för professor Knoellinger och statskunskap.

När började du studera vid ÅA?
1959.

Vad betyder ÅA för dig?
Jag började studera nationalekonomi redan i gymnasiet vid Turun Lyseo (där det var ett frivilligt ämne istället för filosofi), och fortsatte sedan vid Åbo Akademi som blev enormt viktigt för mig. Professor Knoellinger var vid den tiden ledande inom ämnet i Finland. Jag har förstått att ÅA fortsätter att betona stats- och samhällsvetenskapliga ämnen. Det är enormt viktigt.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA har klart bevisat sin plats i den akademiska världen i Finland, med ett stort antal högklassiga doktorsavhandlingar. Det finns också ett klart behov av en finlandssvensk akademisk institution för att stöda den finlandssvenska kulturen i Finland även på längre sikt.

Vad har ÅA gett dig?
Studierna vid ÅA var av grundläggande betydelse för min internationella karriär. Professor Knoellinger var redan då beredd att rekommendera mig hos sin studiekamrat Pär Jacobsson som var VD för Internationella Valutafonden (IMF). Det passade ändå inte helt ihop med mina planer då och det tog mig flera år till med uppdrag i Afrika, Syd-Amerika och Asien innan jag började som ”economist” på Världsbanken i Washington DC, IMFs systerinstitution. Jag blev bekant med IMF och Världsbankens rapporter redan på fakultetsbiblioteket med professor Knoellinger som bibliotekarie.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Jag önskar ÅA en fortsatt framgångsrik framtid! ÅA är en finlandssvensk institution, men jag förstår att den också lockar en hel del finsktalande och utländska studerande och forskare. För mig är det ett bevis på den höga akademiska kvaliteten vid ÅA. Som infödd Åbobo kan jag också säga att ÅA är viktigt för Åbo och bidrar till stadens specifika atmosfär som är unik i Finland (enligt mina utländska vänner som besöker Finland och Åbo).

Visa alla