Skriv här det du söker efter!
Niklas Reuter

Niklas Reuter

Företagare/Konsult, Projnik

ÅA är en brobyggare mellan finlandssvenska regioner och generationer. En svensk identitetsskapare i Finland.

Studieämne vid ÅA:
Folkrätt.

När började du studera vid ÅA?
1989.

Vad betyder ÅA för dig?
En social finlandssvensk gemenskap. En av de starka stöttepelarna för ett tvåspråkigt Finland.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA är en brobyggare mellan finlandssvenska regioner och generationer. En svensk identitetsskapare i Finland.

Vad har ÅA gett dig?
En nära vänkrets och ett stort nätverk av finlandssvenskar. En intressant inblick och introduktion till folkrätten.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Försök balansera i det svåra uppdraget att samtidigt erbjuda både aktuell/högklassig utbildning och forskning samt att garantera bredden i det finlandssvenska utbildningsuppdraget. Det tidigare ger existensberättigande, medan det senare är en förutsättning för ett tvåspråkigt Finland med en svårt utsatt minoritet.

Visa alla