Skriv här det du söker efter!
Mikael Sjövall

Mikael Sjövall

Journalist, Nyhetsbyrån Svensk Presstjänst

Åbo Akademi har hjälpt mig att tänka kritiskt och i större banor.

Studieämne vid ÅA:
Statskunskap, folkrätt och allmän historia.

När började du studera vid ÅA?
1986.

Vad betyder ÅA för dig?
Åbo Akademi är min alma mater, vetenskapliga språngbräda och studentikosa referensram. En läroinrättning där jag har pluggat, festat, blivit (nästan) vuxen och sökt frenetiskt efter min själ.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
För att Finland behöver också i framtiden kvalitativ högskoleundervisning på svenska.

Vad har ÅA gett dig?
Åbo Akademi har hjälpt mig att tänka kritiskt och i större banor. Och så har Åbo Akademi gett mig en lång rad kontakter som jag har nytta av i arbetslivet än i dag!

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Jag hör till den konservativa aboensiska stammen som anser att Åbo Akademi grundades 1640 (inte 1918) och att flyttningen av Åbo Akademi till Helsingfors efter Åbo brand 1827 var en töntig fadäs som borde rättas till.

Visa alla