Skriv här det du söker efter!
Malin Lönnroth

Malin Lönnroth

Fiskeribiolog, Centralförbundet för Fiskerihushållning

ÅA gav en ung student möjligheten att växa till sig och hitta rätt väg.

Studieämne vid ÅA:
Miljö- och marinbiologi.

När började du studera vid ÅA?
1998.

Vad betyder ÅA för dig?
Åbo var mitt hem, men ÅA mitt vardagsrum under studietiden. ÅA var allt från studier, traditioner, stress inför tenter och fester i goda vänners lag. ÅA gav en ung student möjligheten att växa till sig och hitta rätt väg.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA behövs för att ge utbildning på svenska och för att ÅA är så mycket mer än bara ett universitet.

Vad har ÅA gett dig?
En stadig grund att stå på i yrkeslivet, vänner för livet, mannen jag gifte mig med.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Ett stort grattis till 100-åringen! Jag hoppas och tror på en ljus framtid, där ÅA erbjuder många kommande generationer en fin start på vuxenlivet och nycklar till att öppna arbetslivets dörrar.

Visa alla