Skriv här det du söker efter!
Malin Eriksson

Malin Eriksson

Överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Åbo Akademi har gett mig en bred kunskapsbas och ett stort kontaktnät.

Studieämne vid ÅA:
Religionsvetenskap vid teologiska fakulteten.

När började du studera vid ÅA?
1995.

Vad betyder ÅA för dig?
Åbo Akademi är historia, kunskap och bildning. Åbo Akademi står också för förvaltandet av kunskap kring det finlandssvenska arvet och är därigenom också en traditionsförvaltare.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Åbo Akademi tryggar högklassig utbildning på svenska i Finland och för att vår grundlag skall förverkligas behöver vi kunnigt folk som har svenska som modersmål. Åbo Akademi och det svenska språket är en nödvändighet för vårt nordiska sammanhang. Ett litet land som Finland behöver sina brödranationer i internationella sammanhang.

Vad har ÅA gett dig?
Åbo Akademi har gett mig en bred kunskapsbas och ett stort kontaktnät. Genom mitt biämne pedagogik och studier i Vasa har jag också fått en kontakt till Österbotten som jag inte hade valt självmant och den kontakten är viktig för mig i mitt arbete.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Grattis Åbo Akademi till de första 100 åren!

Visa alla