Skriv här det du söker efter!
Lotta Nummelin

Lotta Nummelin

Verkställande direktör, Östersjöfonden i Mariehamn

I en värld där det mesta är flyktigt och kortsiktigt behövs institutioner som har tyngd och som består.

Studieämne vid ÅA:
Marin- och miljöbiologi, MNF

När började du studera vid ÅA?
Hösten 1993

Vad betyder ÅA för dig?
För mig betyder ÅA en livsförändrande, sorglös, lärorik, festfylld, tankfull, utvecklande period av mitt liv.

Varför ska ÅA finnas i minst 100 år till?
I en värld där det mesta är flyktigt och kortsiktigt behövs institutioner som har tyngd och som består. Det är också viktigt att det finns ett svenskspråkigt universitet av hög kvalitet i Finland även i framtiden.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA har gett mig basen att stå på. I mitt arbetsverksamma liv har jag fått nöjet att lära mig mycket nytt, men utan den grund som jag fick från ÅA skulle det inte ha funnits något att bygga vidare på. ÅA gav mig också nätverk av personer som jag haft stor nytta av. Det är ofta jag stöter på gamla studiekompisar och lärare i diverse sammanhang. Och ÅA har gett mig en drös med fina minnen och goda vänner.

Vad väcker Åbo Akademis jubileum för tankar hos dig?
100 år, hur mycket har inte världen runt om ÅA förändrat sig och vad har inte ÅA sett under alla dessa år?! Det väcker tankar om vilka enorma förändringar som kommer att ha skett under de kommande 100 åren. Grattis ÅA, ja må du leva!

Visa alla