Skriv här det du söker efter!
Katja Lindroos

Katja Lindroos (f. Weckström)

Professor i handelsrätt, UEF Law School vid Östra Finlands universitet

ÅA utbildar experter som intar ledande positioner i samhället oberoende av utbildning, verksamhetsort eller arbete.

Studieämne vid ÅA:
Rättsvetenskap.

När började du studera vid ÅA?
1995 på ESF.

Vad betyder ÅA för dig?:
Alma mater, kontaktnätverk för livet, unik ambassadör för Finland.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA utbildar experter som intar ledande positioner i samhället oberoende av utbildning, verksamhetsort eller arbete. Intresset för nationella och globala samhällsfrågor är genuint och genomsyrar all verksamhet.

Vad har ÅA gett dig?
Trespråkig utbildning, praktisk inblick i internationella ärenden, nya och gamla vänner.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Friskt vågat in i framtiden!

Visa alla