Skriv här det du söker efter!
Katarina Blomqvist

Katarina Blomqvist

Internationell chef, KVINFO, Köpenhamn

ÅA har gett mig både bildning och utbildning – en bra bas för mitt fortsatta liv.

Studieämne vid ÅA:
Först KTF, därefter litteraturvetenskap.

När började du studera vid ÅA?
1981.

Vad betyder ÅA för dig?
Kunskap, utbildning, forskning, ungdom, Svenskfinland.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA är en hörnsten i det finlandssvenska samhället – och en viktig institution för hela Finland. Det är viktigt att man kan utbilda sig på akademisk nivå på svenska i Finland. Utbilding, forskning och ny kunskap samt kopplingen mellan forskning och praxis är viktig för innovation och samhällsutveckling.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA har gett mig både bildning och utbildning – en bra bas för mitt fortsatta liv. Min utbildning är viktig för mitt yrkesliv – även om jag arbetar med ett område som ligger mycket långt från de ämnen jag studerande. Jag lärde mig ett akademiskt, analytiskt och kritiskt förhållningssätt och att tillägna mig kunskap – och det kan man ju använda i många sammanhang. Det var en mycket fri studietid. Förutom de obligatoriska studieveckorna kunde man ta andra kurser och det fanns gott om tid att läsa annat än kurslitteratur, att tänka och känna samt diskutera. Vi studerande diskuterade mycket tvärvetenskapligt – mera än studieriktingarna uppmuntrade till. Vi var en del som diskuterade feminism och kvinnoforskning. Man kunde shoppa runt och ta strökurser inom olika ämnen – det var mycket flexibelt i forhållande till hur universitetsstudier är i Danmark i dag. Det var både bildning och utbildning.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Bästa ÅA. Har den äran på födelsedagen. Fortsätt med att vara liten men god. Skapa rum för genusforskning och annan tvärvetenskaplig forskning. Fortsätt att ge de studerande frihet under ansvar och fortsätt att lyfta ert samhällsansvar som en miljö för intellektuell samhällsutvecklande debatt.

Visa alla