Julia Radliff

Julia Radliff

Kulturproducent, Finlandsinstitutet i Stockholm

... ÅA ska inte existera bara för språkfrågans skull, utan också helt enkelt för att det är ett högklassigt universitet ...

Studieämne vid ÅA?
Musikvetenskap

När började du studera vid ÅA?
2008

Vad betyder ÅA för dig?
ÅA betyder för mig många goda minnen och vänner och oändliga instkaffen.

Varför ska ÅA finnas i minst 100 år till?
För mig var det viktigt att få studera på mitt modersmål och i en svenskspråkig miljö, även om jag gott hade klarat av att studera på finska. Men ÅA ska inte existera bara för språkfrågans skull, utan också helt enkelt för att det är ett högklassigt universitet som jag skulle rekommendera till vem som helst.

Vad har ÅA gett dig?
Förutom en god utbildning har ÅA gett mig vänner och minnen för livet. På ÅA har jag träffat flera människor som jag säkert aldrig annars hade träffat men som mitt liv skulle se helt annorlunda ut utan. Under min studietid fick jag också möjligheten att knyta kontakter och åka på utbyte, vilket i sin tur har hjälpt mig under min karriär.

Hälsning till 100-åriga ÅA
Grattis ÅA! Hoppas du firar så det sprakar och visar hur livskraftig man kan vara med 100 år på nacken och 100 till i siktet.

 

Visa alla