Skriv här det du söker efter!
Henrik Dannström

Henrik Dannström

Managing Director, Kongsberg Maritime Singapore Pte Ltd, Kongsberg Maritime Australia Pty Ltd

Hundrafaldigt hurra till Akademin längs Aura å. Var kreativa vidare så vill ÅA bestå!

Studieämne vid ÅA:
KTF/ Anläggningsteknik.

När började du studera vid ÅA?
1987.

Vad betyder ÅA för dig?
Nuförtiden har jag lite/ ingenting med ÅA att göra, men det är alltid trevligt att träffa nya och gamla ÅA studerande och personal. ÅA är viktigare som Finlandssvensk institution än det är för mig.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA skall finnas i 100 år till så länge det är behov för ÅA. Samtidigt är jag skeptisk till att bevara institutioner, traditioner, byggnader och annat om enda argumentet är att ”så har det alltid varit”. Om ÅA kontinuerligt anpassar sig samhället och behoven kommer svaret att ge sig själv. Survival of the most adaptable.

Vad har ÅA gett dig?
En studietid där jag levde studentliv de första åren, sedan småningom insåg att det också behövdes studieprestationer. ÅA var ett litet miljö med fina möjligheter att träffa även studerande från andra fakulteter. Studierna blev till DI examen och en bra start på arbetslivet. Jag träffar regelbundet samma gäng studiekompisar vilket är ganska fenomenalt med tanke på att det är 25 år sedan vi blev färdiga och spreds runt i världen.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Hundrafaldig hurra till Akademin längs Aura å. Var kreativa vidare så vill ÅA bestå!

Visa alla