Hanna Seppä

Hanna Seppä

Lagstiftningssekreterare

För mig som är hemma från Björneborg var ÅA vägen in i Svenskfinland.

Studieämne vid ÅA:
Juridik.

När började du studera vid ÅA?
2005.

Vad betyder ÅA för dig?
För mig som är hemma från Björneborg var ÅA vägen in i Svenskfinland. Jag lärde mig om traditioner, identitet och dialekter. Även idag är ÅA något som för mänskor samman både på hemmafester och i akademiska kretsar.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA har i hundra år varit en symbol för högklassisk utbildning på svenska. Man har åstadkommit mycket under dessa hundra år som man kan bygga vidare på. Med tanke på utmaningarna i utbildningsektorn idag är det viktigt att ha stabilitet och kvalitet som man kan lita på även i framtiden.

Vad har ÅA gett dig?
Jag blev vuxen under mina år vid ÅA. Man kan inte överskatta den inverkan dessa år haft på mitt liv idag. ÅA har gett mig kunskap och kontakter, men mest av allt förståelse och erfarenheter.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Se till att studerandena mår bra; att de får uppmuntran och stöd i passliga mängder. Det som förändrar världen är de enskilda mänskorna tillsammans. Ta hand om dem.

Visa alla