Skriv här det du söker efter!
Emilia Kronlund

Emilia Kronlund

HR Business Advisor, KPMG Oy Ab

ÅA har gett mig en stadig grund att stå på. Via ÅA har jag fått ett stort nätverk, en ovärderlig teoretisk bas och ett kritiskt tänkande.

Studieämne vid ÅA:
Först psykologi och därefter företagets organisation och ledning.

När började du studera vid ÅA?
2007.

Vad betyder ÅA för dig?
Tiden vid ÅA var en givande tid i form av studier som gav mig goda förutsättningar inför arbetslivet. Minst lika viktiga är ändå erfarenheterna av styrelse- och fullmäktigearbete, av det studentikosa och av det finlandssvenska kulturlivet.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
I en ständigt föränderlig värld kan ÅA utgöra en trygg bas. ÅA spelar en oerhört viktig roll i att trygga svenskans ställning och utbildning på svenska i Finland.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA har gett mig en stadig grund att stå på. Via ÅA har jag fått ett stort nätverk, en ovärderlig teoretisk bas och ett kritiskt tänkande. Dessutom har jag fått oförglömliga minnen och vänner för livet.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Kära ÅA, grattis till de hundra åren! Var inte rädd för förändring, förbli öppensinnad, ungdomlig och familjär. Ta väl hand om både studerande och personal. De är ju ÅA.

Visa alla