Disa Långström

Disa Långström

HR & Office Manager, MedEngine

ÅA är en viktig del för det finlandssvenska arvet och säkerställer att det utbildas svenskspråkiga personer med högskoleutbildning i Finland.

Studieämne vid ÅA:
Biovetenskap med inriktning farmaci.

När började du studera vid ÅA?
Hösten 2013.

Vad betyder ÅA för dig?
ÅA betyder en möjlighet att få studera på svenska och uppleva en finlandssvensk studiemiljö. ÅA har också varit en stor del av mitt liv då jag flyttade från Helsingfors till Åbo och vågade lämna det bekanta. Åbo är en härlig stad.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA är en viktig del för det finlandssvenska arvet och säkerställer att det utbildas svenskspråkiga personer med högskoleutbildning i Finland.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA har gett mig en högskoleexamen som lett mig till min nuvarande arbetsplats. Det har även gett mig ett nätverk bestående av erfarna forskare och experter inom farmacin.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Jag gratulerar det 100-åriga Åbo Akademi och önskar all lycka till i framtiden!

Visa alla