Skriv här det du söker efter!
Christian Vuojärvi

Christian Vuojärvi

Journalist, Yle

Hoppas vi ses snart igen!

Studieämne vid ÅA:
Nationalekonomi vid SF.

När började du studera vid ÅA?
Hösten 1994. Plötsligt känner jag mig lastgammal.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Det uppenbara svaret är att ÅA är en garant för Svenskfinlands överlevnad. Men minst lika viktigt är motiverade studenter och högklassig forskning. Så länge som ÅA förfogar över de två elementen så ser jag inga större hot vid horisonten.

Vad har ÅA gett dig?
Först och främst de bästa av vänner och minnen för livet. Och det må låta pösmunkigt men ÅA gav mig också en intellektuell plattform att stå på. Under mitt år som styrelseordförande för studentkåren lärde jag mig dessutom att jag inte är skapt för chefsposter. Bra så!

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Skål och hoppas vi ses snart igen!

Visa alla