Skriv här det du söker efter!
Carola Teir-Lehtinen

Carola Teir-Lehtinen

Styrelseproffs

”Med stolta anor mot nya banor”, dvs. bygg på styrkorna och utveckla ÅA modigt och med finess för framtidens behov.

Studieämne vid ÅA:
Kemi.

När började du studera vid ÅA?
1971.

Vad betyder ÅA för dig?
Alma Mater, grunden för mitt yrkesliv.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
För att ge högklassig universitetsutbildning på svenska och bedriva spetsforskning på noga valda områden.

Vad har ÅA gett dig?
En god grundutbildning, lärdom och vänner för livet.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
”Med stolta anor mot nya banor”, dvs. bygg på styrkorna och utveckla ÅA modigt och med finess för framtidens behov.

Visa alla