Barbara Heinonen

Barbara Heinonen

Stadsdirektör, Mariehamn

ÅA är för mig en viktig pusselbit i den nordiska gemenskap som jag vill att ska bli allt viktigare i framtiden.

Studieämne vid ÅA:
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (EM och RN)

När började du studera vid ÅA?
1988.

Vad betyder ÅA för dig?
ÅA är som Finlands enda svenskspråkiga universitet en smältdegel för finlandssvenskarna men är öppen för alla som vill studera på svenska i Finland.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA tryggar tillgången till svenskkunnig arbetskraft de kommande 100 åren. ÅA är för mig en viktig pusselbit i den nordiska gemenskap som jag vill att ska bli allt viktigare i framtiden.

Vad har ÅA gett dig?
ÅA har gett mig en gedigen utbildning, vänner för livet och är nu även studieplatsen för två av mina barn!

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
ÅA är en institution. Jag kan inte tänka mig Svenskfinland utan ÅA och önskar jubilaren lycka till!

Visa alla