Anton Sundqvist

Anton Sundqvist

Teknisk försäljningsingenjör, National Instruments i Stockholm

... jag besöker gärna akademikvarteren när jag kan.

Studieämne vid ÅA:
Fysik.

När började du studera vid ÅA?
2009.

Vad betyder ÅA för dig?
Studietiden vid ÅA är en viktig del av mitt liv och har format min identitet. Åbo känns fortfarande som en andra hemstad och jag besöker gärna akademikvarteren när jag kan.

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
Förutom den anrika historien och den viktiga ställningen som svenskspråkigt universitet, så tycker jag att den sammanhållning och trivsel som finns vid ämnena väl motiverar att ÅA finns kvar i minst 100 år till.

Vad har ÅA gett dig?
Utöver en bra utbildning och en stark ämneskunskap till grund för arbetslivet, så värdesätter jag de vänner man fått och det sociala liv man är en del av under studietiden. Livet mellan föreläsningarna har gett mej många värdefulla erfarenheter och de har varit minst lika viktigt som det man lärt sig i föreläsningssalarna.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Kan inte säga annat än stort grattis och höj blicken framåt inför de kommande 100+ åren.

Visa alla