Skriv här det du söker efter!
Anniina Kristinsson

Anniina Kristinsson

Rådgivare för hållbar utveckling, Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

ÅA är Svenskfinlands kanske viktigaste grundsten.

Studieämne vid ÅA:
Statskunskap och folkrätt.

När började du studera vid ÅA?
2003.

Vad betyder ÅA för dig?
ÅA är min fackliga bas, mitt akademiska hem. En kär studieplats med många fina minnen – inte minst från det studentikosa!

Varför skall ÅA finnas i minst 100 år till?
ÅA har en unik roll som garant för svenskspråkig högre utbildning i Finland, men också svenskans ställning överlag. ÅA är Svenskfinlands kanske viktigaste grundsten.

Vad har ÅA gett dig?
En utbildning som gett basen för min karriär, en studentkår vars kansli blev mitt andra hem, otaliga minnen, erfarenheter och vänner för livet.

Din hälsning till 100-åriga Åbo Akademi:
Ett universitet är inget utan engagerade, motiverade och kritiskt tänkande studerande. Ta vara på dem – också de följande 100 åren.

Visa alla