Skriv här det du söker efter!

FNT – administrativ personal

FNT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator Lotta Österholm  

Marknadföringskoordinator Eva-Maria Kankainen

Sekreterare: Christel Engblom, Annika Fougstedt, Mia Mäkinen och Tuija Numminen

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator Heidi Karlsson

Studierådgivare
Simon Berg, Kerstin Fagerström och Jessica Lindroos (Åbo)

Studiesekreterare: Mary-Ann Hamberg-Ahola och Maria Hertell-Jalava

Forskningsservice

Områdeschef Pia-Maria Kallio

Forskningskoordinatorer: Fredrik Karlsson och Maria Ljung

Ekonomiservice

Controller Veli-Matti Reitti

Ekonomisekreterare
Per Backman
Minna Carla
Emilia Fredrikson
Marika Ginman
Britt-Marie Haahti
Eva Harjunkoski
Maria Lastuniemi
Barbro Lindholm
Vivéca Sundberg
Charlotta Acquah (Vasa)

Personalservice

HR-specialister: Riikka Fagerström och Solveig Vaherkylä

Personalsekreterare: Ulrica Björkell, Camilla Ehrs, Christel Donner och Tove Österroos

Tekniska serviceenheten

Chef Tor Laurén

Uppdaterad 15.1.2019