Skriv här det du söker efter!

FITech ICT vid Åbo Akademi

FITech ICT vid Åbo Akademi

Let's make IT easy

FITech ICT vid Åbo Akademi

Let's make IT easy

FITech ICT vid Åbo Akademi

Digitalisering formar ständigt arbetslivet och samhället som helhet. Digitalisering formar strukturer, påverkar processer och förutsätter nya arbetssätt. Håll dig ajour med förändringen, dess möjligheter och utmaningar genom att uppdatera din digitala kompetens!

Grundmodul digital kompetens

Talar din kollega ett språk som du inte förstår?
(arr) => arr.slice()
sort(() => Math.random(}-0.5 =
Hebreiska?

Det är kanske dags att uppdatera din digikompetens.

Målet med utbildningsmodulen digital kompetens är att deltagarna ska tillägna sig en förståelse för digitaliseringens möjligheter och krav i framtidens samhälle. Studierna utgör även en bra startpunkt för eventuella studier i informationsteknik.

Modulen består av sju kurser à fem studiepoäng. Du väljer själv hur många du avlägger av dem. Börja dock med 1) Introduktion till informationsteknologi och 2) Programmering I.

Retro Robot reading books

Modulen kan ses bestå av tre helheter:

Grunderna i IT (med kurserna introduktion till informationsteknologi, programmering I samt grundkurs i AI),

Konsument-perspektiv (med kurserna kravhantering av mjukvarusystem, interaktiv design och användbarhet samt programvaruutveckling och -projekt),

Producent-perspektiv (med kurserna programmering II samt databaser)

I regel streamas och bandas alla föreläsningar, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Våren 2020 pågår kurserna Databaser samt Programvaruutveckling och -projekt av modulens kursutbud.


Fördjupad modul Industrial Internet

Studiehelheten Industrial Internet består av sex kurser à fem studiepoäng på fördjupad nivå. Därmed är den lämpliga målgruppen för dessa kurser personer med en teknisk examen, t.ex. maskiningenjörer som vill fördjupa sina kunskaper i IT-världen.

Du väljer själv hur många av kurserna du avlägger. Börja helst med Grundkurs i signalbehandling. System architecture for IoT fungerar som bra bakgrund för Analytics for Industrial Internet samt för Multidimensional Sensing Techniques. Till modulen hör också kurserna Programming embedded systems och Real-time systems.

I regel streamas och bandas alla föreläsningar, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Våren 2020 pågår kursen System architecture for IoT av modulens kursutbud.


Fördjupad modul Cloud Services

Studiehelheten Cloud Services består av fem kurser à fem studiepoäng på fördjupad nivå. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare examen från IT, som vill uppdatera sina kunskaper. Också som fortsättning efter studiehelheten Industrial Internet fungerar vår Cloud Services-modulen.

Du väljer själv hur många av modulens kurser du avlägger. Börja helst med kursen Cloud computing. De  övriga kurserna i modulen är Development of Client-side Interactive Web Applications, Development of Server-side Web Services, Software Testing och Advanced Course on Databases.

I regel streamas och bandas alla föreläsningar, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Våren 2020 pågår kurserna Cloud Computing, Software testing och Advanced Course on Databases av modulens kursutbud.


Fördjupad modul Safety-critical and autonomous systems

Studiehelheten Safety-critical and autonomous systems består av fem kurser à fem studiepoäng på fördjupad nivå. Den perfekta profilen för dessa kurser är personen med en tidigare teknisk examen, som vill uppdatera sina kompetenser.

Du väljer själv hur många av modulens kurser du avlägger. I regel streamas och bandas alla föreläsningar, vilket möjliggör deltagande från andra orter enligt delvis eget tidsschema.

Våren 2020 pågår kurserna Reliable Distributed Systems, Software Safety och Autonomic Software and Systems av modulens kursutbud.

De övriga kurserna i modulen är Multidimensional sensing techniques och Real-time systems.


Anmälan till FITech ICT studierna sker via Studieinfo.fi

Uppdaterad 29.1.2020