Kirjoita tähän hakemasi!

Victoria Snickars

Victoria Snickars

Victoria Snickars

Tutkimusapulainen 

Ympäristö- ja meribiologia

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

victoria.snickars@abo.fi

Tutkimusprofiili