Kirjoita tähän hakemasi!

Näin Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan

Näin Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan

Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen sekä muiden yliopistojen kanssa yhdessä päätettyjen suuntaviivojen mukaan.

Päivitetty 8.10.2021 klo 11.00.

Jos olet vaihto-oppilaana Turussa, tutustu Turun yliopiston ylläpitämään englanninkieliseen Q&A:han.

Sisältö

Opetusjärjestelyt

 • Yksityiskohtaisempia ohjeita ensimmäisen periodin käytännöistä, lukuvuosi 2021–2022, on julkaistu Åbo Akademin intrassa.
 • Ohjeita toisen periodin käytännöistä lukuvuodelle 2021–2022 on julkaistu Åbo Akademin intrassa.
 • On jokaisen vastuu varmistaa, että pidämme riittävän pitkä turvaetäisyys toisiimme.
 • Älä tule kampukselle, jos sinulla on flunssa- tai influenssaoireita.
 • Riskiryhmään kuuluville työntekijöille ja opiskelijoille suositellaan etätyötä ja -opiskelua, mikäli mahdollista.
 • On jokaisen yksittäisen opiskelijan vastuulla ilmoittaa (lääkärintodistusta ei tarvita) opettajalle, jos hän itse, tai joku hänen lähiympäristössään (esim. huonetoveri tai lapsi) kuuluu riskiryhmään. Näissä tapauksissa opettaja päättää vaihtoehtoisista opetusjärjestelyistä.
 • Tiedekuntien omia järjestelyjä ja käytännöllisten ongelmien ratkaisuja varten pyydämme kääntymään omaan tiedekuntakoordinaattorin tai johtajan puoleen.
 • Digimentorit antavat opettavalle henkilökunnalle ohjeita siitä, mitä opettajan on hyvä pitää mielessä etäopetuksessa ja hybridikursseissa. Lisätietoja löytyy intranetistä, tämän linkin takaa (ruotsiksi).
 • Jokaiseen kurssiin on pakollinen ilmoittautuminen. Opettajan pitää varmistaa, että opiskelijat ovat ilmoittautuneet kurssille, sekä hyväksyä ilmoittautumiset Pepissä. Kurssi-ilmoittautuminen on meneillään olevan tilanteen takia erityisen tärkeää, muun muassa mahdollista tartunnanjäljitystä ajatellen.
 • Rakennuksiin on sijoitettu käsidesipulloja ja auditorioissa ja muissa paikoissa on desinfiointiainetta tietokoneiden ja kopiokoneiden puhdistamista varten. Jokainen huolehtii itse näiden käyttämisestä.
 • Suositellaan vahvasti, että kokeet tehdään toisissa muodoissa kuin salitentteinä. Mikäli salitenttejä tai kielikokeita järjestetään, on noudatettava voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä.Etänä järjestettäviä kirjallisia tenttejä ja kielikokeita, joissa vaadittaisiin valvontaa esimerkiksi Zoomin kautta, ei suositella järjestettäväksi. Syynä tähän on, että näitä ei pystytä järjestämään ilman tavallisia salitenttejä selkeästi suurempaa lunttaamisen riskiä. Sen sijaan käytetään vaihtoehtoisia arviointimuotoja, esimerkiksi järjestämällä kotitenttejä, joissa oppimateriaalin käyttö on sallittua, tai kirjallisia oppimistehtäviä. Jos etävalvottuja tenttejä järjestetään, kuuluu kansallisia suosituksia seurata.
 • Opinto-ohjausta annetaan ajanvarauksella ja ensi sijassa etänä. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi tai ohjaajaasi sopiaksesi ajasta. Opettajat voivat, muillekin kun ensimmäisen vuoden opiskelijoille tai aiemmin sovituissa erikoiskursseissa, pitää opetuksensa toimistostaan tai opetustilasta kampuksella käsin, jos heillä ei ole tarvittavaa tekniikkaa kotona.

Kasvomaskit

 • Åbo Akademi tarjoaa työntekijöilleen ja opiskelijoilleen kasvomaskit opiskelu- ja työtilanteissa. Kiinteistöpalvelut vastaa kasvomaskien jakelusta.
 • Opettajille annetaan, jos niin haluavat, visiirit opetuksen pitämistä varten.
 • Tarpeellisia työmatkoja varten työnantaja antaa työntekijälle tarvittavan määrän kasvomaskeja. Työntekijä kustantaa itse mahdolliset maskit matkoille joita tehdään työpaikalle ja sieltä pois.
 • Jos et voi käyttää kasvomaskia tilanteen niin vaatiessa, sinun on poistuttava ja sovittava esimiehesi tai opettajasi kanssa siitä, miten tehtävät sen sijaan tulisi hoitaa.
 • Åbo Akademin Opetuspalvelut ohjeistaa opettajia maskien käytöstä mm. laboratoriokursseilla.
 • Tämä linkki vie videoon, joka näyttää miten maskia kuuluu käyttää.

Kun tulet yliopistoon

 • Käytä maskia. Voit lukea Åbo Akademin suositukset kasvomaskien käytöstä intrasta.
 • Pidä turvaväli muihin ihmisiin.
 • Käytä omaa avaintasi, tällöin voimme tarpeen vaatiessa jäljittää mahdollisena tartunnan.
 • Sulje ovi jälkeesi.
 • Pese kädet saippualla.
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Pyydämme opiskelijoita, jotka ovat kampuksella käynnin jälkeen saaneet positiivisen tuloksen COVID-19-testissä ilmoittamaan omaopettajalleen asiasta.

Opiskelu

Opiskelijajärjestöt

 • Järjestöjen kansliat ovat järjestöjen hallitusten jäsenten käytettävissä esimerkiksi laskujen ja muun materiaalin käsittelyyn.
 • Järjestöjen tiloissa/kellaritiloissa ei saa järjestää tapahtuma tai juhlia.

Työ

 • Åbo Akademin henkilökunta voi työskennellä joko etänä tai kampuksella, sovittujen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja intrantissä.
 • Åbo Akademi on ottanut lisävakuutuksen kattamaan henkilökunnan etätöitä.

Kirjastot

Matkat

 • Työmatkat ulkomaille on sallittu dekaanin, Elinikäisen oppimisen keskuksen johtajan, ylikirjastonhoitajan, yliopistopalvelujen johtajan, talousjohtajan, johtavan juristin tai Vasa övningsskolan johtavan rehtorin hyväksynnällä. Kansallisia suosituksia ja matkarajoituksia tulee noudattaa.
 • Kotimaassa työmatkoja voi tehdä lähimmän esimiehen hyväksymänä.
 • Opiskeluun liittyviä matkoja kotimaassa voi tehdä dekaanin hyväksymänä; opettaja toimii opiskelijan yhteyshenkilönä.
 • Mahdollisia valtakunnallisia suosituksia koskien itsekaranteenia täytyy noudattaa ennen kampukselle saapumista.

Tapahtumat Åbo Akademin tiloissa

 • Åbo Akademin tiloissa ei toistaiseksi järjestetä ulkopuolisia tapahtumia. Akademin omat kokoukset ja tapahtumat järjestetään enimmäkseen etänä.
 • Väitöstilaisuudet järjestetään joko etänä tai kampuksella, jolloin läsnä on mahdollista olla rajattu määrä kutsuvieraita. Suuri yleisö voi seurata väitöstilaisuutta suoratoistona.
 • Ulkopuolisten vierailut kampuksella on sallittu dekaanin, Elinikäisen oppimisen keskuksen johtajan, ylikirjastonhoitajan, yliopistopalvelujen johtajan, talousjohtajan, johtava juristin tai Vasa övningsskolan johtavan rehtorin luvalla.

Vaihto-opiskelu ja kansainväliset maisteriohjelmat

 • Ulkomaille suuntautuva opiskelijavaihto/harjoittelu ulkomailla: opiskelijavaihto tai harjoittelu on mahdollista toteuttaa, jos se kestää yli kaksi kuukautta. Opetus ja kulttuuriministeriön luokittelua maiden turvallisuustilanteesta on kuitenkin seurattava, niin ikään lähtö- ja kohdemaassa voimassa olevia viranomaisohjeita.
 • Vaihto-opiskelijoita on mahdollista vastaanottaa yli kahden kuukauden opiskelijavaihtoihin, mutta yliopiston toimintaohjeita sekä viranomaisten antamia maahantuloa koskevia ohjeita on seurattava. Jos kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvalla opiskelijalla ei ole mahdollisuutta saapua maahan, on suoratoisto olemassa oleva mahdollisuus.
 • Henkilöille jotka ovat saanet opiskelupaikan Åbo Akademin kansainvälisestä maisteriohjelmasta tarjotaan opetusta hybridimallin mukaisesti johon kuuluu sekä lähiopetusta että etäopetusta niille jotka eivät pääse paikan päälle.

Apua ja tukea

Jos tunnet koronahätää tai et tiedä miten käsittelisit tilannetta, on apu lähellä.

Pidä huolta terveydestäsi

 • Jos epäilet tartuntaa tai sinulla on oireita voit kysyä neuvoa terveyskeskuksen sijaan myös työterveydenhoidosta  (010 4140 666).
 • Koronaviruksen oirearvion voi tehdä sivulla omaolo.fi.
 • Muista hyvän käsihygienian tärkeys ja tervehdi muulla tavalla kuin kättelemällä.
 • Samalla muistutamme kunkin omasta vastuusta pysytellä kotona sairaana erilaisten tartuntojen välttämiseksi.
 • Åbo Akademi ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UniFi suosittelevat, että koko yliopistoyhteisö ottaa käyttöön Koronavilkku-sovelluksen. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja sovelluksesta.
 • Mitä tehdä, jos Koronavilkku ilmoittaa altistuksesta?
  • Seuraa Koronavilkku-sovelluksen ohjeita.
  • Nämä Koronavilkkuohjeet koskevat vain sinua, jonka Koronavilkku-sovellus on varoittanut altistuksesta. Lähiympäristössäsi olevien henkilöiden kuuluu seurata muita tällä sivulla olevia ohjeita.

Koronavirustilanne muuttuu päivittäin. ÅA:n henkilökunnan ja opiskelijoiden on tärkeä seurata terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivustollaan ylläpitämiä ohjeita. THL:n sivuilla on viimeisin tieto tilanteesta.

Turun kaupungin tietoa koronaviruksesta, suomeksi.
Vaasan kaupungin tietoa koronaviruksesta, suomeksi.

Sairaanhoitopiirit tiedottavat tilanteen kehittymisestä.