Kirjoita tähän hakemasi!

Näin Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan

Näin Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan

Åbo Akademi sopeuttaa toimintansa koronaepidemiaan viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen sekä muiden yliopistojen kanssa yhdessä päätettyjen suuntaviivojen mukaan.

Päivitetty 18.9.2020 klo 14.20.

Åbo Akademi jatkaa toimintojen palauttamista kampuksella asteittain ja hallitusti. Koronapandemiatilanteen vuoksi noudatamme edelleen aiemmin tehtyjä päätöksiä etäopinnoista ja etätöistä.

Opetusjärjestelyt 1. jakson ja 2. jakson aikana

 • On jokaisen vastuu varmistaa, että pidämme riittävän pitkä turvaetäisyys toisiimme.
 • Älä tule kampukselle, jos sinulla on flunssa- tai influenssaoireita.
 • Riskiryhmään kuuluville työntekijöille ja opiskelijoille suositellaan etätyötä ja -opiskelua, mikäli mahdollista.
 • On jokaisen yksittäisen opiskelijan vastuulla ilmoittaa (lääkärintodistusta ei tarvita) opettajalle, jos hän itse, tai joku hänen lähiympäristössään (esim. huonetoveri tai lapsi) kuuluu riskiryhmään. Näissä tapauksissa opettaja päättää vaihtoehtoisista opetusjärjestelyistä.
 • Tiedekuntien omia järjestelyjä ja käytännöllisten ongelmien ratkaisuja varten pyydämme kääntymään omaan tiedekuntakoordinaattorin tai johtajan puoleen.
 • Kaikki opetus järjestetään niin, että opetustilat eivät täyty enemmän kuin 50 %, eli toisin sanoen käytetään vain joka toista tuolia. Tämä voi johtaa siihen, että kursseissa joissa on paljon osallistujia joudutaan käyttämään monia opetustiloja tai hybridiratkaisuja, siten, että osa opiskelijoista osallistuu paikan päällä ja osa etänä.
 • Digimentorit antavat opettavalle henkilökunnalle ohjeita siitä, mitä opettajan on hyvä pitää mielessä etäopetuksessa ja hybridikursseissa. Lisätietoja löytyy intranetistä, tämän linkin takaa (ruotsiksi).
 • Jokaiseen kurssiin on pakollinen ilmoittautuminen. Opettajan pitää varmistaa, että opiskelijat ovat ilmoittautuneet kurssille, sekä hyväksyä ilmoittautumiset Pepissä. Kurssi-ilmoittautuminen on meneillään olevan tilanteen takia erityisen tärkeää, muun muassa mahdollista tartunnanjäljitystä ajatellen.
 • Åbo Akademi varustaa työntekijänsä ja opiskelijansa kasvomaskeilla mikäli työt tai opinnot sellaisia vaativat, toisin sanoen tilanteissa joissa ei voida pitää riittäviä turvavälejä (esim. opetuksessa jota pidetään laboratorioissa, klinikoissa tai verstailla).
 • Koska korkeintaan joka toinen paikka on käytössä, kasvomaskeja ei jaeta tavallisissa opetustilanteissa (luentosaleissa tai vastaavissa tiloissa). Opiskelijat saavat käyttää omia maskeja.
 • Opettajille annetaan, jos niin haluavat, visiirit opetuksen pitämistä varten.
 • Tarpeellisia työmatkoja varten työnantaja antaa työntekijälle tarvittavan määrän kasvomaskeja. Työntekijä kustantaa itse mahdolliset maskit matkoille joita tehdään työpaikalle ja sieltä pois.
 • Rakennuksiin on sijoitettu käsidesipulloja ja auditorioissa ja muissa paikoissa on desinfiointiainetta tietokoneiden ja kopiokoneiden puhdistamista varten. Jokainen huolehtii itse näiden käyttämisestä.
 • Suositellaan vahvasti, että kokeet tehdään toisissa muodoissa kuin salitentteinä. Mikäli salitenttejä tai kielikokeita järjestetään, on noudatettava voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. E-tenttitilat ovat käytössä. Etänä järjestettäviä kirjallisia tenttejä ja kielikokeita, joissa vaadittaisiin valvontaa esimerkiksi Zoomin kautta, ei suositella järjestettäväksi. Syynä tähän on, että näitä ei pystytä järjestämään ilman tavallisia salitenttejä selkeästi suurempaa lunttaamisen riskiä. Sen sijaan käytetään vaihtoehtoisia arviointimuotoja, esimerkiksi järjestämällä kotitenttejä, joissa oppimateriaalin käyttö on sallittua, tai kirjallisia oppimistehtäviä. Jos etävalvottuja tenttejä järjestetään, kuuluu kansallisia suosituksia seurata.
 • Opinto-ohjausta annetaan ajanvarauksella ja ensi sijassa etänä. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi tai ohjaajaasi sopiaksesi ajasta. Opettajat voivat, muillekin kun ensimmäisen vuoden opiskelijoille tai aiemmin sovituissa erikoiskursseissa, pitää opetuksensa toimistostaan tai opetustilasta kampuksella käsin, jos heillä ei ole tarvittavaa tekniikkaa kotona.
 • Dekaanit / johtajat tekevät päätökset jokaisen tiedekunnan henkilökunnan läsnäoloa koskevista periaatteista.

Kasvomaskit

 • Åbo Akademi tarjoaa työntekijöilleen ja opiskelijoilleen kasvomaskit opiskelu- ja työtilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Kiinteistöpalvelut vastaa kasvomaskien jakelusta.
 • Jos työ- tai opetustiloissa ei voida ylläpitää riittäviä turvavälejä, tulisi kaikkien läsnäolevien käyttää maskia. Henkilöille, jotka kuuluvat riskiryhmiin (tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmiin) suosittelemme etätyötä ja etäopiskelua niin pitkälle kuin mahdollista.
 • Jos et voi käyttää kasvomaskia tilanteen niin vaatiessa, sinun on poistuttava ja sovittava esimiehesi tai opettajasi kanssa siitä, miten tehtävät sen sijaan tulisi hoitaa.
 • Åbo Akademin Opetuspalvelut ohjeistaa opettajia maskien käytöstä mm. laboratoriokursseilla.
 • Välttämättömillä työmatkoilla työntekijä saa riittävän määrän kasvomaskeja työnantajaltaan. Kodin ja työpaikan välillä kulkemiseen yliopisto ei tarjoa maskeja.
 • Tämä linkki vie videoon, joka näyttää miten maskia kuuluu käyttää.

Kun tulet yliopistoon

 • Käytä omaa avaintasi, tällöin voimme tarpeen vaatiessa jäljittää mahdollisena tartunnan.
 • Sulje ovi jälkeesi.
 • Pese kädet saippualla.
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Pidä turvaväli muihin ihmisiin.
 • Pyydämme opiskelijoita, jotka ovat sairastuneet tai oireilleet kampuksella ollessaan, tai sieltä jo poistuttuaan, ilmoittamaan opettajalleen asiasta.

Opiskelu

 • Opiskelijoiden avaimet on aktivoitu 1.8.2020. Opiskelijat saavat olla kampuksella, mutta suosituksena on, että opiskelu ja opetus jatkuvat etänä syyslukukauden ensimmäisen jakson (31.8.–23.10.) sekä toisen jakson (26.10.–18.12.) ajan. Poikkeuksena tietyt kurssit, jotka edellyttävät lähiopetusta tai läsnäoloa kampuksella, kuten esimerkiksi laboratoriokurssit ja jotkin harjoittelukurssit.
 • Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat lukukautensa lähiopetuksella Turun ja Vaasan kampuksilla, ja he jatkavat sekä lähi- että etäopinnoilla toisen jakson aikana.
 • Kaikki lähiopetus järjestetään siten että opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus asetetaan etusijalle, tartuntatautilakia ja muiden yliopistojen kanssa sovittuja ohjeita noudattaen.
 • Yhdistystoiminta sallitaan kampuksella edellyttäen, että valtakunnallisia suosituksia seurataan.
 • Varattavissa olevat tietokoneluokat, ryhmätyöskentelytilat ja luentosalit avataan pienimuotoisia ryhmätyöskentelyjä varten syyslukukauden ensimmäisen jakson aikana.

Tutkimus

 • Tutkimus jatkuu pääosin etänä. Laboratoriotiloja ja muita yhteisiä tiloja voidaan jossakin määrin ottaa taas käyttöön dekaanin ohjeiden mukaan.

Työ

 • Åbo Akademin henkilökunta jatkaa pääosin etätöitä.
 • Rehtorin päätöksen mukaisesti turvallisesta ja vaiheittaisesta työ- ja muiden tilojen avaamisesta päättävät dekaanit, Elinikäisen oppimisen keskuksen johtaja, ylikirjastonhoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja johtava juristi, rehtorin johtonouvoston periaatteita seuraten ja yhteisymmärryksessä vararehtori Stefan Willförin kanssa.
 • Åbo Akademi on ottanut lisävakuutuksen kattamaan henkilökunnan etätöitä.

Kirjastot

Matkat

 • Opiskelumatkat ulkomaille on 1.7.2020 lähtien, ja ottaen huomioon 19.9.2020 tulleen Suomen hallituksen päätöksen, sallittu dekaanin hyväksynnällä. Opettaja toimii opiskelijan yhteyshenkilönä. Kansallisia suosituksia ja matkarajoituksia tulee noudattaa.
 • Työmatkat ulkomaille on 1.7.2020 lähtien, ja ottaen huomioon 19.9.2020 tulleen Suomen hallituksen päätöksen, sallittu dekaanin, Elinikäisen oppimisen keskuksen johtajan, ylikirjastonhoitajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, johtavan juristin tai Vasa övningsskolan johtavan rehtorin hyväksynnällä. Kansallisia suosituksia ja matkarajoituksia tulee noudattaa.
 • Kotimaassa työmatkoja voi tehdä lähimmän esimiehen hyväksymänä.
 • Opiskeluun liittyviä matkoja kotimaassa voi tehdä dekaanin hyväksymänä; opettaja toimii opiskelijan yhteyshenkilönä.
 • Mahdollisia valtakunnallisia suosituksia koskien itsekaranteenia täytyy noudattaa ennen kampukselle saapumista.

Tapahtumat Åbo Akademin tiloissa

 • Åbo Akademin tiloissa ei toistaiseksi järjestetä ulkopuolisia tapahtumia. Akademin omat kokoukset ja tapahtumat järjestetään enimmäkseen etänä.
 • Väitöstilaisuudet järjestetään joko etänä tai kampuksella, jolloin läsnä on mahdollista olla rajattu määrä kutsuvieraita. Suuri yleisö voi seurata väitöstilaisuutta suoratoistona.
 • Ulkopuolisten vierailuja kampuksella ei toistaiseksi sallita.

Vaihto-opiskelu ja kansainväliset maisteriohjelmat

 • Åbo Akademi ei suosittele kansainvälistä opiskelijavaihtoa syyslukukaudella 2020, vaan suosittelee että opiskelijavaihdot siirretään kevätlukukaudelle 2021 tai myöhempään ajankohtaan. Opiskelijat jotka päättävät lähteä vaihtoon syyslukukaudella tekevät niin omalla vastuulla.
 • Henkilöille jotka ovat tulossa Åbo Akademiin opiskelijavaihtoon tarjotaan mahdollisuus tulla kevätlukukaudella 2021 tai myöhempänä ajankohtana. Vaihto-opiskelijoille jotka tulevat Turkuun tai Vaasaan syyslukukaudella 2020 tarjotaan opetusta silloin voimassa olevan tarjonnan ja käytössä olevien opetusmuotojen mukaan.
 • Henkilöille jotka ovat saanet opiskelupaikan Åbo Akademin kansainvälisestä maisteriohjelmasta tarjotaan opetusta hybridimallin mukaisesti johon kuuluu sekä lähiopetusta että etäopetusta niille jotka eivät pääse paikan päälle.

Pidä huolta terveydestäsi

 • Jos epäilet tartuntaa tai sinulla on oireita voit kysyä neuvoa terveyskeskuksen sijaan myös työterveydenhoidosta  (010 4140 666).
 • Koronaviruksen oirearvion voi tehdä sivulla omaolo.fi.
 • Muista hyvän käsihygienian tärkeys ja tervehdi muulla tavalla kuin kättelemällä.
 • Samalla muistutamme kunkin omasta vastuusta pysytellä kotona sairaana erilaisten tartuntojen välttämiseksi.
 • Åbo Akademi ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UniFi suosittelevat, että koko yliopistoyhteisö ottaa käyttöön Koronavilkku-sovelluksen. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja sovelluksesta.
 • Mitä tehdä, jos Koronavilkku ilmoittaa altistuksesta?
  • Seuraa Koronavilkku-sovelluksen ohjeita. On tärkeää, että seuraavien kahden viikon aikana seuraat vointiasi, vältät ihmiskontakteja ja huolehdit hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
  • Jotta vältyttäisiin riskiltä, että tartutat muita, kuuluu sinun seuraavan kahden viikon aikana tehdä etätöitä / opiskella etänä. Jos tänä aikana saat koronavirustestistä negatiivisen tuloksen voit palata työ-/opiskelupaikalle, kunhan sinulla ei ole muita oireita.
  • Nämä Koronavilkkuohjeet koskevat vain sinua, jonka Koronavilkku-sovellus on varoittanut altistuksesta. Lähiympäristössäsi olevien henkilöiden kuuluu seurata muita tällä sivulla olevia ohjeita.

Koronavirustilanne muuttuu päivittäin. ÅA:n henkilökunnan ja opiskelijoiden on tärkeä seurata terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivustollaan ylläpitämiä ohjeita. THL:n sivuilla on viimeisin tieto tilanteesta.