Kirjoita tähän hakemasi!

Tukea harjoittelijan palkkaamiseen

Åbo Akademilla on käytössään harjoittelutukisetelijärjestelmä (voucher), jonka kautta on mahdollista kattaa osa harjoittelijan palkkakustannuksista. Osarahoitus myönnetään opiskelijalle harjoittelutukisetelinä. Tukisetelien hakuaika on vuosittain pääosin marraskuussa ja tieto tuen myöntämisestä lähetetään opiskelijalle joulukuun aikana.

Tukisumma on enintään 1300 euroa kolmen kuukauden harjoittelulle tai 900 euroa kahden kuukauden harjoittelulle (valtion virastot ja laitokset:1800 €/1200 €). Åbo Akademin Arbetsforum hyväksyy osarahoituksen käytön tiettyä harjoittelupaikaa varten seuraavin ehdoin:

  • työtehtävät vastaavat koulutusta
  • työnantaja on nimennyt harjoittelijalle ohjaajan harjoittelun ajaksi
  • harjoittelujakson kesto on vähintään kaksi kuukautta
  • harjoittelijan palkka on vähintään 1252 € (KELAn työssäoloehto 2021) euroa kuukaudessa
  • työnantaja ja Åbo Akademin Arbetsforum ovat allekirjoittaneet harjoittelutukisetelin/osarahoitussopimuksen ennen harjoittelujaksoa

Voit mainita harjoittelupaikkailmoituksessa, mikäli harjoittelupaikka toivoo tai edellyttää, että paikkaa hakeville opiskelijoille on myönnetty harjoittelutukiseteli. Huomioi kuitenkin, ettei harjoittelutukiseteleitä riitä kaikille opiskelijoille, joten harjoittelutukea edellyttäviin paikkoihin voi olla vaikeampi saada kattavasti hakijoita.

Ilmoita harjoittelupaikasta

 

 

 

Arbetsforumin palvelut työnantajille

Päivitetty 15.3.2021