Kirjoita tähän hakemasi!

Valokuvanäyttely: Relations With the Sea

Valokuvanäyttely: Relations With the Sea

Ihmisen suhdetta mereen tarkastellaan valokuvanäyttelyssä Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa

Kaikki elämä maapallolla on riippuvaista merestä. Meren ekosysteemit tuottavat happea, säätelevät ilmastoa, kierrättävät ravinteita ja antavat meille ruokaa. Meri tarjoaa meille myös monia muita hyötyjä, jotka ovat yhtä merkityksellisiä mutta vaikeammin mitattavia. Meri on elämysten, inspiraation ja virkistyksen lähde.

Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa esillä olevassa Relations with the Sea -nimisessä näyttelyssä sisällöstä vastanneet Åbo Akademin tutkija, meribiologi Anna Törnroos-Remes ja turkulainen luontovalokuvaaja Niclas Rantala tarkastelevat ihmisen suhdetta mereen.

Näyttelyssä taide ja tiede keskustelevat keskenään. Rantalan dokumentaariset valokuvat havainnollistavat ihmisen ja meren nykysuhdetta monesta eri näkökulmasta. Useimmissa kuvissa keskiössä on eläinmaailma, ei ihminen. Tiede ja taide nivoutuvat yhteen valokuvissa, jotka tuovat esiin erilaisten suhteiden merkityksen meribiologian tutkimuksessa ja merenhoidossa.

Lue lisää täällä: https://fi.relationswiththesea.fi/

Näyttely avataan 2. syyskuuta 2021 Maailmanperintöportin Arte Mare -galleriassa osoitteessa Raippaluodontie 2, Mustasaari, ja se jatkuu 30. syyskuuta 2021 saakka.

Kaikki tapahtumat