Kirjoita tähän hakemasi!

Politiikan tutkimuksen päivät 2021

Politiikan tutkimuksen päivät 2021

Aika

ma 10.5.2021 –ke 12.5.2021

Mikä on demokratian tulevaisuus? Miten demokraattisia päätöksentekomenetelmiä voisi uudistaa vastaamaan nykyisiin haasteisiin? Millaisia vaikutuksia liberaalin maailmanjärjestyksen mahdollisilla muutoksilla on maailmanpolitiikkaan?

Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään Åbo Akademin koordinoimana 10.–12. toukokuuta 2021. Päivät järjestetään virtuaalisesti covid-19 -tilanteen takia. Haluamme täten luoda mahdollisuuden uusimpien tutkimustulosten esittelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun koronatilanteesta huolimatta.

Vuonna 2021 päivien teemana on ”Demokratian kriisi ja tulevaisuus”. Luottamus demokratiaan on laskenut monilla mittareilla. Demokraattisten normien rikkomisesta on tullut yhä yleisempää, myös vakiintuneissa demokratioissa. Liberaalidemokraattinen maailmanjärjestys on myös haastettuna. Toisaalta kansalaisten poliittinen osallistuminen on saanut uusia muotoja monissa maissa.

Työryhmäkutsu

Ehdota työryhmää Politiikan tutkimuksen päiville! Työryhmät tieteenalamme kaikilta osa-alueilta ovat tervetulleita. Toivomme tutkimushankkeiden ja yliopistojen rajat ylittäviä työryhmäehdotuksia.

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää työryhmän nimi/otsikko, lyhyt kuvaus työryhmästä (enintään 200 sanaa), millä kielillä työryhmään voi osallistua (suomi/ruotsi/englanti) ja puheenjohtajien yhteystiedot. Päivien virtuaalisen luonteen vuoksi toivomme jokaiselle työryhmälle vähintään kahta puheenjohtajaa työryhmän toiminnan helpottamiseksi. Toivomme, että mahdollisimman moneen työryhmään voi osallistua esityskielestä riippumatta.

Lähetä työryhmäehdotuksesi 31.1.2021 mennessä tapahtuman sihteerille Janette Huttuselle janette.huttunen@abo.fi.

Lisätietoja Politiikan tutkimuksen päivien kotisivuilla!

Kaikki tapahtumat