Kirjoita tähän hakemasi!

Näyttely: Relations With the Sea

Näyttely: Relations With the Sea

Aika

to 11.2.2021 –su 16.5.2021

Kaikki elämä maapallolla on riippuvaista merestä. Meren ekosysteemit tuottavat happea, säätelevät ilmastoa, kierrättävät ravinteita ja antavat meille ruokaa. Meri tarjoaa meille myös monia muita hyötyjä, jotka ovat yhtä merkityksellisiä mutta vaikeammin mitattavia. Meri on elämysten, inspiraation ja virkistyksen lähde.

Turun Forum Marinumissa esillä olevassa Relations with the Sea -nimisessä näyttelyssä sisällöstä vastanneet Åbo Akademin tutkija, meribiologi Anna Törnroos-Remes ja turkulainen luontovalokuvaaja Niclas Rantala tarkastelevat ihmisen suhdetta mereen.

Näyttelyssä taide ja tiede keskustelevat keskenään. Rantalan dokumentaariset valokuvat havainnollistavat ihmisen ja meren nykysuhdetta monesta eri näkökulmasta. Useimmissa kuvissa keskiössä on eläinmaailma, ei ihminen. Tiede ja taide nivoutuvat yhteen valokuvissa, jotka tuovat esiin erilaisten suhteiden merkityksen meribiologian tutkimuksessa ja merenhoidossa.

Valokuvien aiheet ovat Turunmaan ja Länsi-Uudenmaan saaristoista, mutta teema on yleisinhimillinen ja maailmanlaajuinen.

Näyttelyyn voi tutustua Forum Marinumissa (Linnankatu 72, Turku) 11.2.–16.5.2021. Avajaispäivänä 11.2. museo ottaa käyttöön museovierailun ennakkovarausjärjestelmän, jonka tarkoitus on sujuvoittaa turvallisen vierailuajankohdan ennakointia koronarajoitusten keskellä.

Kaikki tapahtumat