Kirjoita tähän hakemasi!

Korkeakoulupedagogiikka

Korkeakoulupedagogiikka

Laajuus

25 op + 35 op

Paikkakunta

Verkko-opetus

Opetuskieli

Englanti (ruotsi ja suomi)

Hakuaika

Erillisille kursseille vaihtelevasti / Pätevöittävään koulutukseen kevät 2020

Korkeakoulupedagogiikan opinnot antavat sinulle hyvän pedagogisen ja didaktisen pohjan sekä teoreettista ja käytännönläheistä tukea ohjaus- ja opetustyöhösi. Yhteisöllinen ja verkostoitunut opettajuus sekä jatkuva osaamisen kehittäminen ovat korkeakouluopettajuuden avaintekijöitä tänään ja huomenna.  Voit suorittaa opintoja päämääränäsi täydennyskouluttautumien tai opettajan pedagogisen pätevyyden saavuttaminen.

Yksittäiset korkeakoulupedagogiikan kurssit
Kohderyhmä

Arcadan, Hankenin, Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston, Yrkeshögskolan Novian ja Åbo Akademin opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta voivat osallistua yksittäisille korkeakoulupedagogiikan kursseille.

Suoritustapa

Kaikki kurssit voidaan suorittaa joustavina hybridiopintoina, jolloin lähiopetukseen voi osallistua etäyhteyden avulla tai paikan päällä – kurssista riippuen – joko Vaasassa tai Turussa. Opetuskieli on pääasiassa englanti, mutta ohjauksessa, ryhmätöissä sekä tehtävissä voi käyttää myös suomea tai ruotsia.

Haku yksittäisille korkeakoulupedagogiikan kursseille

Hae jokaiselle kurssille, jolle haluaisit osallistua täyttämällä hakulomake ja kertomalla lyhyesti miksi haluat osallistua kurssille. Kurssien hakuajat vaihtelevat. Lue [kurssikuvaukset] ennen hakemuksen täyttämistä. Huomioi vaihtelevat hakuajat.

Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2019-2020. Lue kurssikuvaukset täältä.

 • Opetusharjoittelu 1, 5 op, HP00BQ12 Haku on päättynyt (Syksy 2019)
 • Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, 5 op, HP00BQ02, Haku on päättynyt (Syksy 2019)
 • Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, 5 op, HP00BQ04, Haku on päättynyt (Syksy 2019)
 • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, 5 op, HP00BQ03, Haku on päättynyt (Syksy 2019)

Opettajan pedagoginen pätevyys

Korkeakoulupedagogiikan 60 opintopisteen kokonaisuus antaa opettajan pedagogisen pätevyyden opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (986/1998) mukaisesti. Kokonaisuuteen voi hakea keväisin. Opinnot koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) sekä korkeakoulupedagogiikan aineopinnoista (35 op).

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot koostuvat esimerkiksi yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoista tai yliopisto- tai korkeakoulupedagogiikan opinnoista.
Perusopinnot voidaan suorittaa avoimessa yliopistossa (esim. Åbo Akademi, Öppna Universitet), muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa (esim. ammatillista opettajankoulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa).

Aineopinnot 35 op

 • HP00BQ02 Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, 5op
 • HP00BQ03 Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, 5op
 • HP00BQ04 Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, 5op
 • HP00BQ12 Opetusharjoittelu 1, 5op
 • HP00BQ05 Koulutusohjelmajohtaminen, 5op
 • HP00BQ06 Opetusharjoittelu 2, 5op
 • HP00BQ09 Pedagoginen tutkimus- ja kehitystyö, 5op

Aikaisemmat yliopisto- tai korkeakoulupedagogiikan opinnot

Aikaisemmin suoritettuja Åbo Akademin tarjoamia yliopistopedagogiikan kursseja tai HELLA-hankkeen aikana järjestettyjä korkeakoulupedagogiikan kursseja voi hyväksilukea tähän 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuuteen.

Korkeakoulupedagogiikan 60 opintopisteen kokonaisuus on kehitetty ja pilotoitu HELLA-hankkeen (Higher Education Learning Lab, hella60.com) puitteissa. Kokonaisuuden rakenne on muuttunut 1.8.2019 lähtien ja nyt aineopintoihin kuuluvat kurssit ovat hankkeessa kuuluneet perus- tai aineopintoihin. Hankkeen aikana suoritetut perusopinnot tai Åbo Akademin yliopistopedagogiikan opinnot hyväksiluetaan Korkeakoulupedagogiikan 60 opintopisteen opintokokonaisuudessa aineopintoihin vastaavan professorin hyväksymän taulukon mukaisesti. [Katso taulukko ja ohjeet aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tästä.]  Myös muita korkeakoulupedagogiikan opintoja on mahdollista hyväksilukea kokonaisuuteen.

Ota yhteyttä

Anna Granberg

Planerare,  Pedagogisk utvecklare

anna.granberg@abo.fi

Puh. +358 504712416