Kirjoita tähän hakemasi!

Koulutusohjelmat

Koulutusohjelmat

Aineenopettaja

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiain...

Biotieteet

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauks...

Erityisopettaja

Koska olemme kaikki erilaisia kyvyiltämme ja taidoiltamme, opimme asioita eri tavoilla. Erityisopettajan tehtävänä on...

Farmasia

Farmaseutin työssä vaikutat konkreettisesti ihmisten terveyteen, sillä olet lääkkeiden asiantuntija. Asiakaspalveluty...

Informaatioteknologia

Informaatioteknologia helpottaa jokapäiväistä elämäämme ja on mukana lähes kaikilla elämänalueilla. Käytämme aamuvarh...

Kauppatieteet

Kauppatieteet tarkastelevat niitä kiehtovia, näkymättömiä voimia, jotka pitävät meitä ympäröivän maailman käynnissä. ...

Kemian- ja prosessitekniikka

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata...

Korkeakoulupedagogiikka

HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeessa on kehitetty ja pilotoitu 60 opintopisteen laajuista, monikielistä korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta korkeakouluopettajille. Tavoitteena on ollut antaa opettajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan valitsemalla yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan.

Kulttuuri, historia ja filosofia

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ...

Kvinna vid maskin

Käsityötiede ja kotitaloustiede

Omin käsin tekeminen ja tietoiseen harkintaan perustuvat valinnat arkielämässä ovat sinulle luonnollisia toimintatapo...

Logopedia

Logopedian opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, viestinnästä ja äänestä ja jotka haluavat tehdä...

Luokanopettaja

Luokanopettajan päivät ovat täynnä menoa ja meininkiä! Luokanopettajaksi opiskelevat viihtyvät tutkimassa luontoa, jä...