Kirjoita tähän hakemasi!

Molekulaarinen prosessi- ja materiaalitekniikka

Kemiantekniikka ja materiaalitekniikka yhdistettyinä kehittyneeseen luonnontuotteiden käyttöön on yksi kansainvälisesti tunnustetuista tutkimusalueistamme. Lähestymistapamme on ainutlaatuinen. Se yhdistää eri tieteenaloja tutkiakseen millaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa on kytkeä pitkälle kehitetty prosessitekniikka materiaalitekniikkaan aina molekulaarisesta tasosta lähtien. Esimerkkejä riittää kehittyneiden materiaalien ja teknologioiden kehittämisestä biolääketieteelliseen tutkimukseen aina teollisten virtojen laaja-alaiseen tuotantoon.

Siirtymä fossiilisten lähteiden teknologioista ja tuotteista uusiutuville lähteille perustuviin vaihtoehtoihin on suuri haaste. Jalostettujen ja kestävien resurssinkäyttötapojen kehittäminen vaatii laajaa tutkimusta materiaalitieteissä ja kemiantekniikassa – niin perustasolla kuin sovelletullakin tasolla. Profilointialueella kehitetään erityisesti biomassamolekyyleille sovellettuja metodeja. Suomella on aivan erityinen mahdollisuus ottaa johtoasema tällä alueella suurine metsäresursseineen ja maailmanjohtavine alan yrityksineen.

Profilointialueen tutkimuksen ytimessä on Åbo Akademin prosessikemian keskus (Johan Gadolin process Chemistry Centre PCC) ja Center for Functional Materials (FUNMAT).

Päivitetty 25.6.2019