Kirjoita tähän hakemasi!

Varhais­kasvatuksen­ opettaja, kielikylpy

Varhais­kasvatuksen­ opettaja, kielikylpy

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelma, kielikylpy

Kielikylpylapset tutustuvat toiseen kieleen ja kulttuuriin luonnollisella tavalla, mikä kannustaa heitä avoimeen suhtautumiseen ja antaa heille eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyryhmän ruotsinkielisenä varhaiskasvatuksen opettajana kannustat ja tuet leikin avulla lasten kehittymistä kaksikielisiksi. Vastuullinen työ on innostavaa ja monipuolista, ja koulutuksesi antaa sinulle valmiuksia tukea myös lasten vanhempia ja kotikasvatusta. Suomalaisen kielikylpyopetuksen juuret ovat Vaasassa, missä sinäkin saat opiskella aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Varhaiskasvatuksen opettajana osaat toimia rauhallisesti ja käyttää kehonkieltä ja viestintätaitojasi turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön luomiseksi lapsille uuden kielen omaksumista varten. Pedagoginen osaaminen ja kriittinen ajattelu ovat tarpeen päiväkodin toiminnan suunnittelussa.

Tulevana varhaiskasvatuksen opettajana opiskelet kasvatustiedettä ja psykologiaa ja omaksut laajat tiedot lapsen oppimisesta ja kehityksestä. Lisäksi suoritat mm. musiikin, kuvaamataidon/veiston, liikunnan, matematiikan ja luonnontieteiden kursseja, joilta saat työkaluja varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kielikylpy-, kieli- ja viestintäopinnoista saat ainutlaatuista erikoisosaamista. Kaikki koulutukseen kuuluva opetus tapahtuu ruotsiksi. Harjoittelujaksojen aikana sinulle avautuu uusia näkökulmia varhaiskasvatuksen opettajan työhön ja samalla saat tilaisuuden luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana ja esiopetusta antavana opettajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuksia toimia tulevassa työelämässä vaativammissa tehtävissä, kuten päiväkodin johtajana tai tutkijana.

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

15.-30.3.2023 klo 15:00

Hae

Hakuaika 15.3.- 30.3.2023 (hakuaika päättyy 30.3. klo 15:00)

Pääaineet

Suomessa on noin 1000 lasta kielikylpypäiväkodeissa eri puolilla maata. Useimmat näistä päiväkodeista ovat kunnallisia mutta on myös yksityisiä kielikylpypäiväkoteja. Koulutettuna varhaiskasvatuksen opettajana voit toimia kielikylpypäiväkodin lisäksi myös tavallisessa päiväkodissa, perhepäiväkodissa tai esiopetusta antavana opettajana peruskoulussa. Leikin ja arkitoiminnan lisäksi työhösi kuuluu musiikkia, liikuntaa ja kielellisesti kehittävää toimintaa. Tuet lasten oppimista vaikkapa retkeilemällä heidän kanssaan. Kasvatustieteen maisteri voi myös työskennellä päiväkodin johtajana vastaten päiväkodin pedagogisesta toiminnasta, henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta. Ruotsinkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa, ja kielikylpyopetuksen suosio kasvaa jatkuvasti. Alalla on siis hyvät työllisyysnäkymät. Tässä ihmisläheisessä ammatissa rikastutat lasten elämää tuomalla siihen sekä uuden kielen että uuden kulttuurin!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa taitaville kasvatustieteiden maistereille kiinnostavia mahdollisuuksia myös tutkijan uralla!

Språkbadsbarnträdgårdslärare studierna är väldigt fria, varierande och oerhört flexibla. Du jobbar mycket med dig själv och ditt eget språk samtidigt som du lär dig om barns språkutveckling. Att söka in till språkbadslinjen passar dig ypperligt om du har två starka språk i bakgrunden.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vaasa
PL 311
65101 Vaasa

Sähköposti

fpv-studieradgivare@abo.fi