Åbo Akademi 100-vinjett

Åbo Akademi SuomiAreenassa

Åbo Akademi 100-vinjett

Åbo Akademi SuomiAreenassa

Suomi on kansanvallan ja hyvinvoinnin mittareilla katsottuna maailman huippumaita. Silti kansalaisten poliittinen osallistuminen on edellytyksiä huonompaa. Vaikka kyselytutkimusten mukaan kansalaisten poliittinen kiinnostus on huippuluokkaa, ei äänestäminen vaaleissa tai toimiminen poliittisissa puolueissa innosta. Olemme vaaliosallistumisessa selvästi jäljessä läheisimpiä verrokkimaitamme eli pohjoismaita. Vaali- ja puolueosallistumisen huippuvuosista on jo puoli vuosisataa. Suomen vaalitutkimusten perusteella on ihmisryhmiä (esim. nuoret aikuiset, joilla vain peruskoulutus), joissa selvästi alle puolet jättää äänestämättä. Demokratian kannalta tärkeä yhdenvertaisuus on vaarassa jäädä toteutumatta. Toteutuuko edustuksellisuus vaalidemokratiassa, kun enemmistö joistain ryhmistä ei äänestä?

Satavuotias Suomi tarvitsee uusia eväitä poliittiseen vaikuttamiseen. Valmisteilla olevat maakunnat tarjoavat oivan kokeilukentän uusille osallistumismuodoille. Äänestämisen ohella satunnaisotantaan perustuvat kansalaisraadit voisivat olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Kansalaisaloitteet ja niitä tukevat kansanäänestykset ovat toinen mahdollinen kehitystie. Johtavat amerikkalaiset politiikan tutkijat ovat esittäneet mallia, joissa osan parlamentista voisi korvata edustajilla, jotka valitaan arvalla äänestämisen sijaan. Miten tällainen malli toimisi Suomessa?

Åbo Akademi osallistuu Porissa 17.7. järjestettävään SuomiAreenaan paneelikeskustelulla Kaupungintalon pihalla klo 16.00–17.00. Keskustelun teemana on ”Voisiko eduskunnan valita arvalla? Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaalidemokratiassa”, ja siihen osallistuvat Åbo Akademin professorit Kimmo Grönlund ja Elina Pirjatanniemi, sekä Eero Heinäluoma (SDP, kansanedustaja), Anna-Maja Henriksson (RKP, puheenjohtaja), Liisa Hyssälä (entinen kansanedustaja, neuvonantaja) ja Johanna Suurpää (oikeusministeriö). Keskustelua ohjaa Eeva Lehtimäki. Tilaisuus on nähtävissä suorana MTV3 Katsomossa.

Keskustelussa pohditaan kansanvallan mahdollisuuksia ja tulevaisuutta yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Samalla on tarkoitus miettiä, voiko vaalidemokratiaan keskeisesti liittyvä enemmistöpäätösperiaate uhata erilaisia vähemmistöjä, jos poliittista päätöksentekoa siirretään suoran kansalaisvaikuttamisen suuntaan. Keskustelijat pohtivat myös perustuslain roolia demokratiassa.

Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918 ja se on itsenäisen Suomen ensimmäisiä instituutioita. Vuonna 2018 Åbo Akademi juhlii 100-vuotistaivaltaan. Juhlavuoden teemana on ”tietoa eilen, tänään ja huomenna”.

 

Tapahtuman www-osoite
https://suomiareena.fi/ohjelmapuhujat#/
Järjestäjä

Åbo Akademi

Kaikki tapahtumat