Kirjoita tähän hakemasi!

Lääkekehitys ja lääketieteen tekniikka

Lääkekehitys ja lääketieteen tekniikka pääaineena

Lääkekehitys ja lääketieteen tekniikka ovat kansainvälisesti kasvavia aloja, joille tarvitaan jatkuvasti enemmän asiantuntemusta ja osaajia. Lääkekehityksen ja lääketieteen tekniikan pääaineopiskelijat perehtyvät lääkeaineiden kehitystyöhön ja sen eri vaiheisiin keksinnöistä tuotelanseeraukseen. Tutustut aihealueen keskeisiin käsitteisiin ja lääkekehitysprosessien aikana tehtäviin tutkimuksiin. Pääset syventämään ja kehittämään farmaseuttisia osaamistasi, joka koskee esimerkiksi analyysimenetelmiä, uusia valmistusteknologioita, lääketurva- ja myyntilupa-asioita, kliinisiä tutkimuksia, laadunvarmistusta ja hyviä tuotantotapoja.

Lääkekehityksen ja lääketieteen tekniikan maisteriopintojen edellytyksenä on aiemmin suoritettu soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Opinnot ovat monipuolisia ja perustuvat uusimpaan farmaseuttiseen tutkimukseen. Oppiaineella on hyvät yhteydet lääketeollisuuteen. Kun sisällytät opintoihisi valinnaisia kursseja ja aihealueita, voit räätälöidä opintosi juuri sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka kiinnostaa sinua eniten. Teemme läheistä yhteistyötä Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa, joten voit suorittaa kursseja myös niiden valikoimista. Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla joko opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa.

Lääkekehityksen ja lääketieteen tekniikan tutkimus

Åbo Akademissa farmaseuttisen tutkimuksen painopistealueita ovat lääkkeiden suunnittelu ja kehitys. Tutkimus keskittyy suurelta osin farmaseuttiseen teknologiaan ja lääkeainekehityksen eri osa-alueisiin sekä uusiin valmistus- ja formulointiteknologioihin. Kiinnostavia osa-alueita ovat mm. materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus), lääkeaineiden antotavoissa sovellettavat mikrofluidistiikka ja nanoteknologia sekä diagnostiikka (nanolääkkeet).

 

Uramahdollisuudet

Farmasiaan suuntautunut biotieteiden maisterintutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä lääketutkimuksen ja -valmistuksen parissa teollisuudessa, apteekeissa ja sairaaloissa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia tuotannon, tuotekehityksen, tutkimuksen, valvonnan, laadunvarmistuksen, projektikoordinoinnin, myynnin, lääketurva-asioiden sekä lääkemarkkinoinnin tehtävissä. Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Maisterintutkinnon jälkeen voit myös jatkaa opintoja ja väitellä tohtoriksi sekä työskennellä tutkimustehtävissä yliopistoissa ja erilaisissa tutkimuskeskuksissa. Lääkekehitystä ja lääketieteen tekniikkaa opiskelleille on tarjolla monia mielenkiintoisia työtehtäviä!

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Biocity, 3. kerros
Tykistökatu 6
20520 Turku

Postiosoite

Farmaci/Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku