Kirjoita tähän hakemasi!

Kauppaoikeus

Kauppaoikeus pääaineena

Juridiikkaan törmää kaikkialla. Elinkeinoelämän sääntely, normit ja juridiset kysymykset vaikuttavat niin yksityishenkilöiden ja yritysten kuin maiden väliseen kauppaan. Markkinoiden kansainvälisyys ja alati monimutkaistuva sääntely vaativat juridista asiantuntijuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. Kauppaoikeuteen kuuluvia oikeudenaloja ovat esimerkiksi työoikeus, kauppa- ja vientioikeus, luotto- ja vakuusoikeus, markkinaoikeus, yhteisöoikeus ja vero-oikeus. Kauppaoikeuden pääaineopiskelijana perehdyt näiden eri oikeudenalojen säännöstöön ja periaatteisiin sekä erityisesti kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden näkökulmiin talouselämässä.

Kun pääaineesi on kauppaoikeus, voit vapaasti valita yhden tai useamman sivuaineen ja siten rakentaa haluamasi opintokokonaisuuden ja ammatillisen profiilin tulevaa työelämää varten. Voit halutessasi yhdistää oikeustieteellisiin opintoihin laskentatoimen ja muiden kauppatieteiden kursseja sekä suorittaa tilintarkastajan tutkinnon (aluksi perustutkinnon, jonka jälkeen voit erikoistua joko yritysten tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen). Kauppaoikeus on myös suosittu sivuaine, joka antaa laajaa näkemystä elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta.

Uramahdollisuudet

Kauppaoikeuden tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä yrityksissä ja kaupan alan organisaatioissa kotimaassa tai ulkomailla. Työelämässä sinulle avautuu monia mahdollisuuksia, ja nimikkeenäsi voi olla esimerkiksi pörssimeklari, tuotepäällikkö, logistiikka-asiantuntija, merenkulun asiantuntija, yritysneuvoja tai yksikön päällikkö. Kaupan alan juridiselle osaamiselle on aina tarvetta!

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Domvillan
Gezeliuksenkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Kauppaoikeus
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

Sähköposti

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Kartta

Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo, Finland