Kirjoita tähän hakemasi!

Laadunhallinta

Laadunhallinta

Maaliskuussa 2016 Åbo Akademi läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnin. Täten Åbo Akademin kansallisen laatuleiman voimassaoloaikaa jatkettiin kuudella vuodella, 14. maaliskuuta 2022 asti. Auditointiryhmä arvioi, että Åbo Akademin laadunhallinan rutiinit ja metodit täyttävät kansalliset kriteerit, jotka takaavat kansainvälisesti korkealaatuisen toiminnan.

Organisaatio

Åbo Akademin laadunhallintajärjestelmän mukaan jokainen työntekijä ja opiskelija kantaa vastuuta Åbo Akademin laadusta. Vararehtorit vastaavat laatua koskevien kysymysten nostamisesta toiminnassa, he myös kehittävät laadunhallintajärjestelmää, laativat monivuotisen kehityssuunnitelman, sekä valvoo toiminnan laadun parantamiseen tähtääviä projekteja.

 

Vararehtoreilla on apunaan laadunhallintakordinaattori Ole Karlsson.

Ota yhteyttä:
Sähköposti: kvalitet@abo.fi
Puhelin: +358 (0) 2 215 4168

Päivitetty 15.5.2020