FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, utbildningskoordinator

Marjo Ahlqvist, studierådgivare (tjänstledig)
Mia Eklund, studierådgivare
Elin Fellman-Suominen, studierådgivare
Pia-Maria Gardberg
, studierådgivare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Anna-Stina Nyby
, amanuens
Yasmin Nyqvist, studierådgivare (tjänstledig)
Heidi Pfäffli, amanuens (deltid)
Sabina Ringvall
, studierådgivare

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller

Susann Brännkärr, ekonomisekreterare
Jennifer Dahla, ekonomisekreterare
Susanne Maikola, ekonomisekreterare (deltid)
Alexandra Wikström, ekonomisekreterare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 17.9.2018