Skriv här det du söker efter!

Farmaci – personal

Farmaci – personal

Niklas Sandler, FaD
Professor i galenisk farmaci, tjänstledig
Tel +358 2 215 4837

Jessica Rosenholm, TkD
Professor i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling, ämnesansvarig
Tel +358 2 215 3255

Outi Salo-Ahen, FaD
Professor i farmaci, utbildningsansvarig
Tel 358  2 215 4009

Hongbo Zhang, PhD
Biträdande professor (tenure track) i Drug Development and Diagnostics
Tel +358 2 215 4141

ÅAU Honorary Doctor & Adjunct Professor (Drug Development and Diagnostics) Thomas Rades, University of Copenhagen

Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, FaD
Akademilektor
tel +358 2 215 4073

Anne Eriksson, farmaceut, FM
Universitetslärare
tel +358 2 215 4042

Johan Nyman, DI, FM
Universitetslärare
+358 2 215 4127

 

Docenter

FaD Mia Bengtström (industriell läkemedelsforskning och farmakovigilans)
FaD Pirjo Tajarobi (industriell farmaceutisk teknologi)
FD Mervi Vasänge (industriell preklinisk läkemedelsutveckling)
PhD Adyary Fallarero (bioaktivitet och biomolekylär sållning)
FaD Outi Salo-Ahen (farmaci, företrädesvis farmaceutisk kemi och läkemedelsdesign)
FD Petri Ihalainen (trycktekniker i tillverkning av läkemedel)
FD Malena Skogman (farmaceutisk mikrobiologi)
FD Tapani Viitala (farmaceutisk ytkemi och biofysik)

Uppdaterad 28.10.2019