Skriv här det du söker efter!

LinkedIn – Workshop

Kom med på workshop för att fixa till din LinkedIn-profil, jobba med dina ansökningshandlingar mm. Vi håller en kort introduktion om LinkedIn men i övrigt jobbar du främst på egen hand med oss experter som finns tillhands när/om du vill ställa frågor! Tillfället är öppet för alla intresserade, och du behöver inte nödvändigtvis delta i hela kurspaletten utan kan välja de delar som passar dig!

Hela kursen går enligt följande:

Måndag 4.11. kl 13.30: Känn igen dina styrkor och marknadsför dig själv

Måndag 4.11. kl 15.15: Hitta (dolda) jobb och skapa nätverk

Torsdagen 7.11. kl 13.30: CV och ansökningsbrev ur rekryterarens synvinkel

Torsdagen 7.11. kl 15.15: Bli bekväm med intervjutillfället

Tisdagen 12.11. kl 10.00: LinkedIn – workshop (Jobba med din jobbsökning)

Arrangör

Arbetsforum

Alla evenemang